Sakarya Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu

Wi-fi

Kablosuz ağların çoğu ortamda bulunuyor olması saldırılara da çoğu yerde maruz kalabileceğimiz anlamını taşır.

Bu etkinlikte kablosuz ağlar üzerinden gerçekleştirilen saldırı türleri, etkileri, tespiti ve engellenmesi ele alınacaktır.

Etkinlik 18 Ekim Çarşamba günü 1202 no’lu sınıfta saat 13:30‘da başlayacaktır.

Etkinliğe aşağıda verilen anahtar kelimeler incelenerek gelinmesi etkinlikten en yüksek verimi elde etmenizi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:

-Deauthentication

-WPA2